Header image

Vabilo na letno skupščino

Objavil admin

Vljudno vas vabimo na 88. redno letno skupščino Turističnega društva Višnja Gora, ki bo v

PETEK, 17.02.2017 ob 18:30 uri 

v prostorih Mestne hiše, Mestni trg 21 v Višnji Gori

Predlagani dnevni red:

1) Otvoritev in pozdrav

2) Izvolitev organov skupščine

3) Poročila

  • Predsednika,
  • blagajnika,
  • predsednika nadzornega odbora,
  • verifikacijske komisije

4) Razprava po poročilih in njihov sprejem

5) Volitve nadomestnih članov UO

6) Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2017

7) Sprejem sklepa o višini članarine

8) Sprejem novih članov

9) Beseda gostov

10) Razno in zaključek

 

Pričakujemo čim večjo udeležbo!