Mestna hiša

30. Nov. 2020

Mestna hiša

30. Nov. 2020

Mestna hiša, ki stoji na sedanjem Mestnem trgu št. 21, je že stoletja v javno-mestni lasti. Na oboku nad vhodnimi vrati je v kamen vklesan napis Mestna hiša 1892, ki pa ne označuje tudi njene starosti. Bila je namenjena sedežu mestnega sodnika, kasneje župana in za seje mestnega sveta, do 1906 je bila v njej tudi šola. Začetek šole v Mestni hiši sega v leto 1554 s kakšnimi 10-15 učenci.

V kroniki Konrada Črnologarja iz leta 1885 beremo: » V jednonasdtropnej mestnej hiši, je pri tleh cerkovnikovo stanovanje in mestna ječa, v prvem nadstropji pa dve šolskej sobi in mestni arhiv.«

V mestnem arhivu se je čuval tudi pečat Višnje Gore iz 14. stoletja, kasneje pa tudi polževa lupina priklenjena na verigo – simbol mesta Višnje Gore.

Danes je v Mestni hiši sedež Krajevne skupnosti Višnja Gora, knjižnica in sedež več krajevnih društev. V njej ima svoj prostor tudi Turistično društvo Višnja Gora. Večja soba v pritličju stavbe občasno služi kot razstavni in prireditveni prostor za krajevne dogodke.

Morda vas bo zanimalo …

Natečaj za najlepši medenjak 2022

Natečaj za najlepši medenjak 2022

Sodelujte na natečaju za najlepši medenjak, ki poteka do vključno 1. 12. 2022. Pripravljata ga APILAB – Hiša kranjske čebele in Turistično društvo Višnja Gora.

Veseli kostanjev piknik

Veseli kostanjev piknik

Turistično društvo Višnja Gora in Mestno kopališče Višnja Gora vas v soboto, 15. oktobra 2022, vabita na Veseli kostanjev piknik.

Skupaj raziskujmo  pravljično Višnjo Goro