Zgodovina kraja

30. Nov. 2020

Zgodovina kraja

30. Nov. 2020

Mestece Višnja Gora (389 m) je nastalo na griču pod hribom  (508m), kjer je včasih stal grad Weichselberg (Stari grad), ki je že dolgo v razvalinah.

Najdbe s prehoda bronaste dobe v železno in iz starejše železne dobe dokazujejo zgodnjo naselitev tega področja. Na hribu Gradišče je bilo starokeltsko in rimsko taborišče, mimo katerega je vodila cesta Emona:Neviodunum. Ob njej je verjetno stalo na prostoru današnje Višnje Gore mesto Magisna.

Vzpon Višnje Gore v srednjem veku

V srednjem veku je bil predhodnik Višnje Gore Stari trg, ki ga viri omenjajo že v 12. stoletju, uradno pa leta 1269.

Za leto 1443 lahko trdimo, da je Višnja Gora trg z formirano občino tržanov, ki ima lasten pečat.

Friderik III. Je v drugi polovici 15. stoletja (leta 14619 podelil tržanom pravico, »da smejo sami voliti sodnika ( iz svoje srede), ki bo upravljal trško sodišče v mejah pomperija«.

V 6o. letih 15.stoletja so turški vpadi postajali vedno pogostejši in hujši, zato je bil trg na prostoru današnjega Starega trga nezavarovan in izpostavljen napadom. Višnjani so se začeli seliti na višje in za zavarovanje prikladnejše mesto na bližnjem griču. Iz različnih ohranjenih listin je razvidno, da je že leta 1461 začelo nastajati mesto na današnji lokaciji.

Dokončna potrditev je uradni dokument izdan 9.julija 1478 v Gradcu, v katerem cesar Friderik III. pojasnjuje, da so se po njegovem naročilu »sodnik, svet in tržani Višnje Gore namenili zgraditi višnjegorski trg na drugem kraju, ga utrditi in povzdigniti v mesto. Ker tega z lastnimi sredstvi ne zmorejo jim dovoli pobirati mitnino, povečati število sejmov, zmanjšati dajatve in svobodo naseljevanja«.

Namen teh privilegijev je bil jasen: z odobreno mitnino in prihodki letnih sejmov bi se dvignili mestni dohodki, prav tako bi bilo olajšano financiranje zidanja obzidja in drugih obrambnih stavb. Z naseljevanjem okoliških prebivalcev pa bi se dodatno povečala obrambna moč novo utrjenega mesta.

Gospodarsko življenje v 15. stoletju je bilo v vzponu. Zaradi dobre prometne lege in tedenskih sejmov so dobro uspevali trgovina in različne obrti. Zapisano je, da so poleti 1528 Turki neuspešno oblegali mesto, hudo opustošenje je posledično doživela okolica. V mestu sta bila v tistem času dva javna vodnjaka, cisterni, orožarna, kopališče, mesto imelo je celo padarja in učitelja (šolmoštra), ki je bil obenem pisar. Mesto je bilo tako v vzponu, da so med leti 1552-1553 cesto skozi mesto celo tlakovali s kamni.

Zaton

Sledila je prelomnica. Proti koncu 16.stoletja je slovenske dežele zajela gospodarska depresija in kriza, ki se je vlekla še daleč v 17.stoletje. Mesto je vsebolj propadalo, ker denarja za vse izdatke ni bilo dovolj. Med 1605-1610. letom se omenja, da je bilo v mestu le še okoli 40 meščanov, obljudenih pa okoli 30 hiš. Še slabše se je godilo v letu 1632, ko je bilo zaplenjenih in zapečatenih mnogo hiš zaradi neplačanih davkov.

Obubožano mesto je vse bolj tonilo v dolgovih, tako da je bila Višnja Gora v prvi polovici 18. stoletja za Novim mestom najbolj zadolžena od vseh kraljevskih mest.

Iz 17. stoletja nam je ohranjena podoba in opis Višnje Gore v Valvasorjevem delu Slava vojvodine Kranjske. Pravi, da je bilo mesto pred časi mično in snažno, imelo je lepe hiše, sedaj pa je popolnoma pokvarjeno. V mestu je veliko opuščenih in razpadlih hiš, še zlasti zato, ker je v mestu pogosto gorelo.

Nova doba in gospodarski napredek nista šla mimo Višnje Gore, a prejšnje veličine ni nikoli več dosegla. Naj naštejemo nekaj pomembnejših novejših mejnikov, ki so ponovno obudili utrip mesta: okoli 1750 je v Višnji Gori delovala Bogatajeva manufaktura svilenih nogavic (Wexelberger Strumpffabrique), leta 1894 je bila speljana skozi Višnjo Goro železnica, na prehodu iz 19. v 20. stoletje pa se je iz Stične preselilo v Višnjo Goro sodišče, davčni uradi in notariata.

Morda vas bo zanimalo …

Kostanjev piknik

Kostanjev piknik

Ujeli smo še zadnji lep vikend v oktobru in se na Mestnem kopališču posladkali s sveže pečenim kostanjem in moštom. Kostanj je celo popoldne pridno...

Utrip občine Ivančna Gorica

Utrip občine Ivančna Gorica

19. junija je oddaja Dobro jutro na RTV Slovenija predstavila utrip življenja v občini Ivančna Gorica. Ustvarjalci oddaje so namenili poudarek...

Brez izjeme, vsi bili smo pustne šeme

Brez izjeme, vsi bili smo pustne šeme

Na pustni torek, 25 februarja, smo pustne šeme na traktorskem vozu in na konjskem vozu naredile obhod po Višnji Gori.  Na Mestnem kopališču pa...

Skupaj raziskujmo  pravljično Višnjo Goro